ตะกร้าสินค้า

kruamee

777-02-04

*สั่งสินค้าก่อนวันเสาร์ 12.00

**จัดส่ง cool box (ทั่วไทย) Delivery (กทมและปริมณฑล) เท่านั้น !

***สินค้าพรีออเดอร์ไม่สามารถสั่งซื้อรวมกับสินค้ามีสต๊อกได้

ดูที่ ตาราง รายการ

40 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า
 1. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ซอสอิตาเลี่ยน+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 2. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์กซอสชาบู+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 3. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ซอสเทอริยากิ+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 4. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ซอสข้าวมันไก่+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 5. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ซอส BBQ+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 6. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ราดซอสแจ่ว+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 7. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่างซอสหมาล่า+ข้าว 258 Kcal C 22g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 8. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่างซอสอิตาเลี่ยน+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 9. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่าง BBQ+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 10. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่างซอสแจ่ว+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 11. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่างเทอริยากิ+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 12. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอสอิตาเลี่ยน+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 13. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอสข้าวมันไก่+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 14. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอสแจ่ว+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 15. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอสชาบู+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 16. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอส BBQ+ข้าว 310 Kcal C 20g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 17. ครัวหมีมีหม้อ บะช่อซอสข้าวมันไก่+ข้าว 275 Kcal C 20.6g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 18. ครัวหมีมีหม้อ บะช่อซอสแจ่ว+ข้าว 275 Kcal C 20.6g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 19. ครัวหมีมีหม้อ บะช่อซอสชาบู+ข้าว 275 Kcal C 20.6g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 20. ครัวหมีมีหม้อ บะช่อซอส BBQ+ข้าว 275 Kcal C 20.6g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿89.00
 21. ครัวหมีมีหม้อ ซอสอิตาเลียน 230 Kcal C 2g./P 40g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 22. ครัวหมีมีหม้อ ซอสชาบู สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 23. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ซอสเทอริยากิ 230 Kcal C 2g./P 40g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 24. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ซอสข้าวมันไก่ 230 Kcal C 2g./P 40g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 25. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ซอส BBQ 230 Kcal C 2g./P 40g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 26. ครัวหมีมีหม้อ แฮมเบิร์ก ราดซอสแจ่ว 230 Kcal C 2g./P 40g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 27. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่างซอสหมาล่า 178 Kcal C 2g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 28. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่างซอสอิตาเลี่ยน 220 Kcal C 1g./P 38g./F 2.5g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 29. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่าง BBQ 220 Kcal C 1g./P 38g./F 2.5g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 30. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่างซอสแจ่ว 220 Kcal C 1g./P 38g./F 2.5g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 31. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ย่างเทอริยากิ 230 Kcal C 2g./P 43g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 32. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอสอิตาเลี่ยน 235 Kcal C 2g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 33. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอสข้าวมันไก่ 235 Kcal C 2g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 34. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอสแจ่ว 235 Kcal C 2g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 35. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอสชาบู 235 Kcal C 2g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 36. ครัวหมีมีหม้อ ไก่ชิ้นซอส BBQ 235 Kcal C 2g./P 43g./F 3g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 37. ครัวหมีมีหม้อ บะช่อซอสข้าวมันไก่ 200 Kcal C 1g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 38. ครัวหมีมีหม้อ ซอสแจ๋ว 200 Kcal C 1g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 39. ครัวหมีมีหม้อ บะช่อซอสชาบู 200 Kcal C 1g./P 38g./F 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์12.00น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
 40. ครัวหมีมีหม้อ บะช่อไก่สับ ซอสบาบีคิว 200KCAL C 1g./ P 38g. / P 2g. สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์ เวลา 12.00 น. สินค้าพร้อมส่งวันจันทร์
  ฿79.00
ดูที่ ตาราง รายการ

40 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากมากไปน้อย
ต่อหน้า