ตะกร้าสินค้า

วันจันทร์

8วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม
สั่งจองสินค้าที่หน้า Chat/ Line ในไลน์ เท่านั้น

สามารถจอสินค้าได้ล่วงหน้า อย่างน้อย1-2 วัน หากพรีออเดอร์ไม่ทัน ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านได้เช่นกัน

*แต่สินค้าอาจมีไม่ครบทุกรายการ

* สั่งสินค้าก่อนวัน ศุกร์ 12.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวัน ศุกร์ 12.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวัน ศุกร์ 12.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์ 18.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันพุธ10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวัน ศุกร์ 12.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวัน ศุกร์ 12.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันศุกร์10.30 น.