ตะกร้าสินค้า

วันพุธ

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม

สั่งจองสินค้าที่หน้า Chat Line ในไลน์ เท่านั้น
สามารถจองสินค้าได้ล่วงหน้า อย่างน้อย1-2 วัน หากพรีออเดอร์ไม่ทัน ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านได้เช่นกัน*แต่สินค้าอาจมีไม่ครบทุกรายการ

สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร 10.30

สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร 10.30

สั่งสินค้าก่อนวันจันทร์ 10.30

สั่งสินค้าก่อนวันจันทร์ 10.30

สั่งสินค้าก่อนวันจันทร์ 10.30

สั่งสินค้าก่อนวันจันทร์ 10.30

* สั่งสินค้าก่อนวัน ศุกร์ 12.30 น.

สั่งสินค้าก่อนวันจันทร์ 10.30

* สั่งสินค้าก่อนวัน ศุกร์ 12.30 น.