ตะกร้าสินค้า

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสดีที่  5 ตุลาคม

สั่งจองสินค้าที่หน้า Chat Line ในไลน์ เท่านั้น
สามารถจองสินค้าได้ล่วงหน้า อย่างน้อย1-2 วัน หากพรีออเดอร์ไม่ทัน ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านได้เช่นกัน*แต่สินค้าอาจมีไม่ครบทุกรายการ

* สั่งสินค้าก่อนวันพุธ  10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันพุธ  10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร 10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร 10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร 10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร 10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันจัทร์10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันจัทร์10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอาทิตย์10.30 น.

bake_menu-16

* สั่งสินค้าก่อนวันจัทร์10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอาทิตย์10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันพุธ10.30 น.