ตะกร้าสินค้า

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสดีที่ 4 กรกฎาคม

สั่งจองสินค้าที่หน้า Chat Line ในไลน์ เท่านั้น
สามารถจองสินค้าได้ล่วงหน้า อย่างน้ย1-2 วัน หากพรีออเดอร์ไม่ทัน ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านได้เช่นกัน*แต่สินค้าอาจมีไม่ครบทุกรายการ

* สั่งสินค้าก่อนวันพุธ  10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันพุธ  10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร 10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร 10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันจันทร์ 10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร10.30 น.

* สั่งสินค้าก่อนวันจัทร์10.30 น.

*สั่งสินค้าก่อนวันจันทร์ 10.30

bake_menu-16

* สั่งสินค้าก่อนวันจัทร์10.30 น.

*สั่งสินค้าก่อนวันอังคาร10.30

*สั่งสินค้าก่อนวันจันทร์ 10.30